RSS
Dzisiaj jest poniedziałek, 09 grudnia 2019 godzina

Zapraszamy na koncert Gminnej Orkiestry Dętej

Opublikowano: 07 08 2019 r.

Zapraszamy na cykl koncertów Gminnej Orkiestry Dętej z Gołkowic. Pierwszy odbędzie się już 31 sierpnia w Łaziskach.
Zadanie pn. „JEST W ORKIESTRACH DĘTYCH TAKA SIŁA” dofinansowano w ramach Projektu grantowego: Talenty i pasje mieszkańców Morawskich Wrót – działania promujące i wspierające lokalne inicjatywy.

Kategoria: Artystycznie

Unia Europejski Leader Morawskie Wrota Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt „Informacja i promocja a kultura – panel dyskusyjny połączony z promocją nowej strony internetowej” – został wybrany przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota i jest realizowany w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."