RSS
Dzisiaj jest poniedziałek, 14 października 2019 godzina

UWAGA Ankieta!

Opublikowano: 28 03 2019 r.

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota zwraca się z prośbą o wypełnienie krótkiej i anonimowej ankiety,
dotyczącej rozpoznawalności marki, która przeprowadzana jest w ramach ewaluacji.
Dzięki zebranym informacjom będziemy mogli zapoznać się ze społecznym odbiorem i usprawnić funkcjonowanie instytucji.
Za każdą wypełnioną ankietę bardzo dziękujemy!

Link do ankiety:
ANKIETA

Kategoria: Bez kategorii

Unia Europejski Leader Morawskie Wrota Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt „Informacja i promocja a kultura – panel dyskusyjny połączony z promocją nowej strony internetowej” – został wybrany przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota i jest realizowany w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."