Chór „Echo”

RSS
Dzisiaj jest poniedziałek, 23 maja 2022 godzina

Początki chóru Echo sięgają roku 1951 그린 음악. Wtedy to odbyło się zebranie założycielskie pod przewodnictwem Henryka Dziędziela (ojca aktora Mariana Dziędziela). Wzięło w nim udział 19 osób, późniejszych członków chóru 훈민정음 뷰어 다운로드.

Na początku roku 1952 zespół liczył około 80 osób, a w okresie swojej świetności, tj.w połowie lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia – aż 108,czego niewątpliwie zasługą była ofiarna postawa Dyrygenta i pasja śpiewacza młodych ludzi.Pierwszą pieśnią wykonaną wspólnie przez chórzystów był utwór Feliksa Nowowiejskiego „Pieśń wolnosci”,który stał się hasłem śpiewaczym gołkowickiego chóru 다운로드.

Od początku swojego istnienia zespół rozwinął szeroką działalność kulturalną,aktywnie uczestnicząc w uroczystościach lokalnych i powiatowych,a także w różnych imprezach śpiewaczych, zajmując czołowe miejsca w rywalizacji z innymi chórami posiadającymi już swoją tradycję i historię.Członkowie chóru nie tylko śpiewali, ale występowali też w innych formach scenicznych i muzycznych (np 철가방 다운로드. operetka „Nawrócony”). Pod koniec lat pięćdziesiątych, w wyniku różnych perturbacji, zespół przestał działać. Próby reanimacji podjęłą w 1978r 다운로드. Małgorzata Tlołka przewodnicząca KGW, a dyrygentem został Jan Wycisk. Zespół zmienił nazwę na RETRO. Skład osobowy powięszkał się i zmieniał, ale była to grupa o charakterze folklorystycznym 카페6 다운로드.

Zmiana nastąpiła dopiero w roku 1997. Nowym dyrygentem został Krzysztof Strzelak. Dotychczasowe Retro przekształciło się w chór mieszany, który powrócił do tradycji sprzed prawie 40 lat i ponownie przyjął nazwę Echo 꾼 무료. Jego istnienie ściśle związane jest z działalnością gołkowickiego ośrodka kultury oraz GCKSiT w Godowie,których kierownictwo zawsze mu pomagało i nadal jest mu przychylne 다운로드. Obecnie ilość członków chóru nie jest stała i oscyluje wokół liczby 25. W repertuarze zespołu są pieśni jedno- i wielogłosowe,patriotyczne,ludowe,biesiadne i sakralne 악녀일기 다운로드. Śpiewa je na różnych uroczystościach lokalnych i gminnych,świeckich i kościelnych.Bierze też udział w przeglądach i innych formach rywalizacji śpiewaczej 갑철성의 카바네리 해문결전.

Próby chóru Echo odbywają się w poniedziałki o godzinie 18:00 w OK w Gołkowicach.

echo

Unia Europejski Leader Morawskie Wrota Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt „Informacja i promocja a kultura – panel dyskusyjny połączony z promocją nowej strony internetowej” – został wybrany przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota i jest realizowany w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."