RSS
Dzisiaj jest poniedziałek, 23 maja 2022 godzina

Spotkanie z Mikołajem w OK Skrbeńsko

Opublikowano: 07 11 2019 r.

다운로드

Zapraszamy do Ośrodka Kultury w Skrbeńsku na spotkanie z Mikołajem! Szczegóły i zapisy pod tel.: 32 4727532 / 32 4727050.

다운로드 리눅스 나눔폰트 디셈버 다운로드 인피니트 배드 다운로드

Kategoria: Dla Dzieci

Unia Europejski Leader Morawskie Wrota Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt „Informacja i promocja a kultura – panel dyskusyjny połączony z promocją nowej strony internetowej” – został wybrany przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota i jest realizowany w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."