RSS
Dzisiaj jest poniedziałek, 20 maja 2019 godzina

2018-03-17 Jarmark Wielkanocny w Ośrodku Kultury w Gołkowicach

Opublikowano: 19 03 2018 r.

Jarmark Wielkanocny został zrealizowany w ramach projektu KALEJDOSKOP KULTURY

Projekt  „Kalejdoskop kultury” realizowany  jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

 

Kategoria: Galeria

Unia Europejski Leader Morawskie Wrota Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt „Informacja i promocja a kultura – panel dyskusyjny połączony z promocją nowej strony internetowej” – został wybrany przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota i jest realizowany w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."