RSS
Dzisiaj jest piątek, 14 grudnia 2018 godzina

2016.07.20-25 – „Światowy Dzień Młodzieży w Gminie Godów”

Opublikowano: 25 07 2016 r.

Kategoria: Galeria

Unia Europejski Leader Morawskie Wrota Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt „Informacja i promocja a kultura – panel dyskusyjny połączony z promocją nowej strony internetowej” – został wybrany przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota i jest realizowany w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."