RSS
Dzisiaj jest poniedziałek, 20 maja 2019 godzina

2016.10.12 – ” Gminny Turniej Gier i Zabaw dla uczniów klas II i III SP”

Opublikowano: 12 10 2016 r.

Kategoria: Galeria

Unia Europejski Leader Morawskie Wrota Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt „Informacja i promocja a kultura – panel dyskusyjny połączony z promocją nowej strony internetowej” – został wybrany przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota i jest realizowany w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."