RSS
Dzisiaj jest sobota, 15 grudnia 2018 godzina

2015.08.27 „Bieg po zdrowie z Gminą Godów w Skrzyszowie”

Opublikowano: 28 08 2015 r.

Kategoria: Galeria

Unia Europejski Leader Morawskie Wrota Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt „Informacja i promocja a kultura – panel dyskusyjny połączony z promocją nowej strony internetowej” – został wybrany przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota i jest realizowany w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."