Gminy sąsiedzkie

RSS
Dzisiaj jest sobota, 25 czerwca 2022 godzina

Gmina Godów położona jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego w powiecie wodzisławskim i jest jednocześnie najbardziej wysuniętą na południe gminą powiatu wodzisławskiego. Od zachodu graniczy z gminą Gorzyce, od północy sąsiaduje z miastem Wodzisław Śląski i gminą Mszana, od wschodu z miastem Jastrzębie-Zdrój, zaś od południa z Gminą Petrovice u Karvine 코렐드로우 다운로드.

GMINA MSZANA

Gmina Mszana jest miejscem ciekawym i przyjaznym dla turystów. Można tu jeździć na rowerach i odbywać długie spacery, a pasjonaci lokalnej historii i architektury znajdą tu kilka wartych uwagi zabytków. W Połomi przy ulicy Centralnej znajduje się stara plebania – klasycystyczny obiekt z I poł. XIX wieku, wpisany do rejestru zabytków województwa 다운로드. Na sąsiednim cmentarzu warto obejrzeć Zespół Figuralny z krzyżem „Męki Pańskiej” z 1853 roku. Warte zwiedzenia są też obydwa kościoły parafialne na terenie Gminy.

 

 

 

Kościół Nawiedzenia NMP w Połomi

 

 

 

 Kościół św 다운로드. Jerzego w Mszanie

Gmina Mszana jest malowniczo położona, co wpływa na piękno krajobrazu. Mamy urokliwe widoki rozległych pól, lasy i 

naturalne cieki wodne oraz bogate siedliska unikatowej flory i kilkusetletnią lipę uznaną za pomnik przyrody. Niestety, częściowo teren Gminy jest zdegradowany działalnością kopalń, ale i tu można szukać pozytywów. Krajobrazy z hałdami czy zalewiskami w tle mogą być… świetną atrakcją turystyczną i dobrą promocją gminy 다운로드. Bo odpowiednio zagospodarowane, stwarzają nowe możliwości, a właściwie promowane przyciągają chętnych do ich oglądania.

Ten krajobraz kulturowy Śląska z jego hałdami, szkodami górniczymi, pożwirowymi zalewiskami i zapadliskami kopalnianymi z jednej strony jest przekleństwem, ale z drugiej może być dobrodziejstwem. W Mszanie czy Gogołowej są zalewiska przypominające jeziorka z okresu sprzed zlodowaceń, sprzed wielu tysięcy lat. Wyglądają, jakby były tu zawsze, są częścią pejzażu 하마치 2 다운로드.

Zalewiska pogórnicze, których na terenie Gminy jest kilka, stały się oazą wędkarzy i spacerowiczów. Hałda na pograniczu Mszany i Jastrzębia-Zdroju po zagospodarowaniu mogłaby stać się w przyszłości ciekawym terenem rekreacyjnym. Są plany, by powstało na niej między innymi lądowisko dla motolotniarzy i sieć ścieżek rowerowych.

Gmina Mszana oferuje też mieszkańcom i turystom gęstą sieć sklepów spożywczych, kilka dobrych restauracji i domów przyjęć, a także ponad 100 miejsc noclegowych, od pokoi wieloosobowych po apartamenty 유튜브 크리에이터 스튜디오 다운로드.

http://www.mszana.ug.gov.pl/

 

GMINA GORZYCE

Gmina Gorzyce jest usytuowana w południowej części województwa śląskiego przy granicy z Republiką Czeską. Jest największą terytorialnie gminą powiatu wodzisławskiego (64,47 km2). Gminę zamieszkuje ponad 20 tys. mieszkańców. W skład gminy Gorzyce wchodzi 12 sołectw: Bełsznica, Bluszczów, Czyżowice, Gorzyce, Gorzyczki, Kolonia Fryderyk, Odra, Olza, Osiny, Rogów, Turza Śląska i Uchylsko 다운로드.
Położenie gminy – określane jako obszar leżący na styku trzech mezoregionów: Doliny Górnej Odry, Płaskowyżu Rybnickiego oraz Wysoczyzny Ostrawskiej (leżącej w Czechach) –  sprawia, że ziemia ta posiada niespotykane walory krajobrazowe.
Liczne akweny wodne i kompleksy leśne powodują, iż teren ten stanowi potencjał dla rozwoju turystyki. O atrakcyjności gminy świadczy fakt, iż gmina zdobywa czołowe miejsca w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” 골프강좌. Tytułem „Najpiękniejszej Wsi” poszczycić się mogą aż trzy miejscowości naszej gminy: Turza Śląska, Bluszczów oraz Olza.

 

 

 

Polder Buków

 

 

 

Mocną stroną gminy jest dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, a położenie w pobliżu miast – Wodzisławia Śląskiego, Rybnika, Jastrzębia Zdroju i Raciborza – sprawia, że jest to atrakcyjne miejsce dla budowy własnego domu oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Jej najcenniejszymi obszarami przyrodniczymi są:
–    Buczyna Bełsznicka (część Szwajcarii Czyżowickiej)
–    Dolina rzeki Olzy
–    Dolina rzeki Leśnicy
–    teren Polderu Buków 공인중개사 pdf.
Na wymienionych terenach spotkać można m.in.: duże akweny obfitujące w cenne trzcinowiska, stanowiska bobra i wydry, unikalne gatunki ptaków i lasy łęgowe. Większość tych terenów stanowi element korytarza ekologicznego, tzn. jest szlakiem migracji zwierząt.
Dogodne czynniki środowiska naturalnego sprzyjają gniazdowaniu ptaków 엄마 아들 다운로드. Stwierdzono, że na terenie gminy występuje prawie 160 taksonów ptaków.
Atrakcyjna rzeźba terenu sprzyja bogactwu przyrodniczemu. Zróżnicowana szata roślinna, liczne zielone enklawy sprzyjają występowaniu 1000 taksonów roślin naczyniowych oraz ponad 100 gatunków mchów, zwierzyny płowej. Liczne rozległe środowiska wodne powodują występowanie wielu gatunków ryb i płazów.
Łagodny klimat Bramy Morawskiej, należący do najkorzystniejszych w Polsce, sprzyja migracji wielu gatunków zwierząt (obserwacje ostatnich lat potwierdzają przemieszczanie się na północ wielu gatunków zwierząt, w tym pajęczaków, np. tygrzyka pasiastego).

Basen „NAUTICA” w Gorzycach

http://www.gorzyce.pl/

PETROVICE U KARVINY

Piotrowice koło Karwiny wieś gminna i gmina w Czechach, w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego. Przez gminę przepływa rzeka Pietrówka, która na jej obszarze uchodzi do Olzy. Na zachodzie sąsiaduje z Dziećmorowicami, na południu z Karviną, a na wschodzie i północy z Polską.

Zabytki:

  • Grupa posągów Piety
  • kościół św. Marcina z 1789 roku (Petrovice)
  • krzyż kamienny z 1858 roku (Petrovice)
  • kaplica św. Jana Nepomucena  z 1862 roku (Závada)
  • pomnik czechosłowackich pilotów (Závada)
  • drewniany kościół p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego z 1739 roku (Dolní Marklovice)
  • pomnik św. Wacława z 1929 roku (Dolní Marklovice)
  • pałacyk myśliwski w stylu empire wraz z parkiem angielskim z 1798 roku (Prstná)

 

 

Kościół św. Marcina

Unia Europejski Leader Morawskie Wrota Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt „Informacja i promocja a kultura – panel dyskusyjny połączony z promocją nowej strony internetowej” – został wybrany przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota i jest realizowany w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."