Honorowi Obywatele Gminy Godów

RSS
Dzisiaj jest poniedziałek, 20 maja 2019 godzina

Ks. Infułat Paweł Pyrchała

Urodził się 12 sierpnia 1932 r. w Dortmundzie. W 1943 z bombardowanego Zagłębia Ruhry  wysłany do rodziny w Skrzyszowie. W 1957 roku ukończył Wyższe Seminarium Śląska Opolskiego w Nysie, otrzymując święcenia kapłańskie. W latach 1957-1963 pracował jako wikary w parafiach św. Barbary w Bytomiu  i Ducha św.  W Zabrzu. Od 1976 proboszcz parafii  św. Józefa w Zabrzu. W 2005 roku przeszedł na emeryturę.

W latach 80-tych organizator pomocy charytatywnej dla mieszkańców śląska. Pełnił funkcję opiekuna internowanych w Ośrodku w Zabrzu, organizował pomoc poszukiwanym działaczom Solidarności. W  diecezji opolskiej w latach 1976-1992 był diecezjalnym duszpasterzem młodzieży żeńskiej i dziekanem rejonowym rejonu gliwickiego. W 1992 został dyrektorem wydziału duszpasterskiego nowo utworzonej diecezji gliwickiej. W 1983 r został prałatem, a w 1993 r. obdarzony godnością infułata.

Tytuł ,,Honorowego Obywatela Gminy Godów” otrzymał w 2008 roku.

 

 

 

 

 

 


Franciszek Pieczka

Urodził się 18 stycznia 1928 roku w Godowie. Wybitny aktor filmowy i teatralny.  Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie, którą ukończył  1954 roku, wtedy też zadebiutował w filmie Andrzeja Wajdy ,,Pokolenie’’.  Występował na deskach teatrów w Jeleniej Górze, Krakowie , by w 1974 roku związać się z Teatrem Powszechnym w Warszawie.

Sławę   przyniosły mu głównie  role filmowe. Niesłychaną popularność przyniosła mu rola Gustlika w serialu ,, Czterej pancerni i pies”.  Stworzył wiele niezapomnianych kreacji ,  min. w  takich filmach jak : ,, Żywot  Mateusza” w reż. W.Leszczyńskiego,  ,, Perła w koronie „  w reż. K.Kuca., ,,Jancio Wodnik” w reż. J.J. Kolskiego.  Także wiele jego teatralnych postaci  weszło do kanonu wybitnych ról , w tym rola Woyzecka w ,,Woyzecku” w reż. Konrada Swiniarskiego czy Dziada w ,Weselu”.

Laureat wielu nagród i odznaczeń.  W 2011 roku otrzymał Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury narodowej i osiągnięcia w twórczości artystycznej.

11 listopada 2017 r. został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego.

Tytuł ,,Honorowego Obywatela Gminy Godów” otrzymał w 2008 roku.

 

 

 

 


Marian Dziędziel

,,Reprezentujesz aktorstwo górnego lotu, aktorstwo niewymyślone, prawdziwe, uczciwe w stosunku do widza” tak wypowiada się o tym wybitnym aktorze, jego krajan, mistrz, znamienity aktor Franciszek Pieczka.

Urodził się 5 sierpnia 1947 roku w  Gołkowicach. W  1969 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną. Od lat związany z Teatrem Słowackiego  w Krakowie. Od wielu lat tworzy wyjątkowe aktorskie kreacje w kinie, telewizji i teatrze. Jego wybitne, wyraziste role, także drugoplanowe  na długo zapadają w pamięć. Ulubiony aktor  reżysera Wojciecha Smarzowskiego.

Zdobywca wielu nagród, min. :

  • 2004 Złote Lwy – festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni , nagroda za pierwszoplanową rolę męską w ,,Weselu” W. Smarzowskiego
  • 2010 Złota Kaczka – w kategorii: najlepszy polski aktor w sezonie 2009/2010 za rolę w filmie ,,Dom zły”  W. Smarzowskiego
  • 2011 Złote Lwy – festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, nagroda za drugoplanową rolę męską w ,,Krecie” W. Smarzowskiego.

Tytuł ,,Honorowego Obywatela Gminy Godów” otrzymał w 2009 roku.

 

 

 

 


Krystian Tesarczyk

Urodzony w Łaziskach w 1956 roku w rodzinie muzyków. Od najmłodszych lat zafascynowany muzyką jazzową, której poświęcił większość swojego życia. Przez ponad 30 lat mieszkał w  Finlandii. Był nauczycielem muzyki w Mikkeli Open College. Stworzył tam takie formacje muzyczne  jak: Rantakyla Big Band, Tesar Jazz Band, Nova Singers czy Mondetta. Uczył gry na flecie, klarnecie i saksofonie.

Z orkiestrami, które sam tworzył występował w Ameryce, Azji, Afryce i wielu krajach Europy. Udało mu się zagrać  z wieloma muzykami jazzowymi o międzynarodowej renomie. Był aktywnym organizatorem życia muzycznego w Mikkeli, miasteczku, w którym mieszkał. Finowie doceniając jego wkład w działalność muzyczno-kulturalną uhonorowali go wieloma nagrodami, min.:

  • 1997 r. – tytuł ,,Człowieka Roku”
  • 2003 r – nagroda w dziedzinie kultury miasta Mikkeli
  • 2011 r. – prestiżowa nagroda Art. Education

Tytuł ,,Honorowego Obywatela Gminy Godów” otrzymał w 2012 roku.

 

Wybitny jazzman zmarł w  2017 roku.

 

 

 


Zbigniew Wodecki

Muzyk, urodzony  6 maja 1950 r. w Krakowie.  Jego rodzinne korzenie wywodzą się z Łazisk. Z wyróżnieniem  ukończył szkołę w klasie skrzypiec Juliusza Webera. Grał  m.in. z Ewą Demarczyk, Markiem Grechutą, Zygmuntem Koniecznym, w zespołach ,,Czarne Perły” i ,,Anawa”.

Był skrzypkiem Orkiestry Symfonicznej PRiTV oraz Krakowskiej Orkiestry Kameralnej oraz gospodarzem programów telewizyjnych. Sam o sobie mówił ,,śpiewający muzyk”.

Tytuł ,,Honorowego Obywatela Gminy Godów” otrzymał w 20012 roku.

 

Muzyk i wokalista zmarł w 2017 roku.

 

 

 

 

 

 


Marian Hudek

Urodzony 15 listopada 1963 r. Pochodzący z Podbucza himalaista, podróżnik.

Od 2007 roku członek Klubu Wysokogórskiego w Jastrzębiu Zdroju. Jako dwudziesty Polak  w maju 2007 roku zdobył Mount Everest.  Należy do niewielkiego kilkuosobowego  grona Polaków, którzy zdobyli  wszystkie 9 szczytów należących do Korony Ziemi.

Tytuł ,,Honorowego Obywatela Gminy Godów” otrzymał w 2013 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dr Józef Musioł

Urodził się w Połomi  9 stycznia 1933 r. Nauczyciel, prawnik, publicysta, sędzia. W 1957 roku ukończył studia na wydziale prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przeszedł wszystkie szczeble pracy sądowej, od aplikanta po sędzię Sądu Najwyższego.

Jest autorem przeszło 21 książek, setek artykułów, szkiców i recenzji  w których tematyka historii Śląska zajmuje poczesne miejsce. Stworzył w Warszawie Towarzystwo Przyjaciół Śląska.  Ustanowił Doroczną Nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Śląska, której laureatem są wybitni Ślązacy.   Józef Musioł promuje Śląsk ,jego kulturę i tradycje.  Od kilkunastu  lat przewodniczący Rady Programowej Zespołu Pieśni i Tańca ,,Śląsk”. Mimo iż mieszka w Warszawie jest niezwykle silnie związany ze Śląskiem, zafascynowany  historią ludzi tej ziemi, zwłaszcza tych związanych z naszą gminą

Tytuł ,,Honorowego Obywatela Gminy Godów” otrzymał w 2013 roku.

 

 

 

 

 

 

 


Ks. Wiesław Hudek

Urodził się w 1969 roku. Doktor teologii, mgr lic. muzykologii. Świecenia kapłańskie przyjął w roku 1994. Aktualnie jest wykładowcą liturgiki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, prowadzi też zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej dla organistów w Szkołach Muzycznych II stopnia w Katowicach i Rybniku. W latach 2003-2007 dyrygent chóru seminaryjnego w Katowicach, od 2003 roku przewodniczący Komisji Muzyki Sakralnej Archidiecezji Katowickiej oraz duszpasterz organistów, członek Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, członek jury festiwali muzyki religijnej m.in. w Żorach, Gliwicach, Katowicach i Puławach. Autor dziesięciu książek (w tym czterech tomów poezji) oraz wielu artykułów naukowych i publicystycznych. Od roku 2007 współpracuje z Polskim Radiem Katowice oraz Radiem eM. Jest pomysłodawcą Żorskiego Festiwalu Twórczości Religijnej „Fide et Amore”, animatorem życia kulturalnego, a także założycielem grupy modlitewnej wpierającej ludzi chorujących na raka „Apostolstwo Zdrowia”. Od 2011 asystent kościelny Polskiej Federcji Pueri Cantores.

Tytuł ,,Honorowego Obywatela Gminy Godów” otrzymał w 2016 roku.

 

 

 

 

 

 


Henryk Grzonka

Redaktor, urodzony w 1958 roku, pochodzący z Łazisk. Dziennikarz radiowy, specjalizujący się w tematyce sportowej zwłaszcza w żużlu. Pracował w różnych redakcjach, najdłużej jednak, bo przez 30 lat związany był z Polskim Radiem Katowice, gdzie zajmował stanowisko prezesa oraz redaktora naczelnego.

Jest autorem wielu publikacji książkowych, m.in.:

  • Speedway – encyklopedia (Katowice 1995)
  • Speedway – indywidualne mistrzostwa Polski (Katowice 1998)
  • Antoni Woryna – wspomnienie (Rybnik 2002)

Tytuł ,,Honorowego Obywatela Gminy Godów” otrzymał w 2017 roku.

Unia Europejski Leader Morawskie Wrota Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt „Informacja i promocja a kultura – panel dyskusyjny połączony z promocją nowej strony internetowej” – został wybrany przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota i jest realizowany w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."