Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skrzyszowie

RSS
Dzisiaj jest poniedziałek, 23 maja 2022 godzina

Koło Emerytów i Rencistów w Skrzyszowie powstało w 1963 roku . Jego założycielem, a zarazem pierwszym przewodniczącym był Emil Bonarek. Podczas 15-letniej prezesury Antoniego Wajdymana nastąpił prawdziwy rozkwit kulturalny koła, który jest kontynuowany przez obecny zarząd 무료 효과음 다운로드. Jest to bardzo prężna organizacja, nastawiona również na inne formy działalności, jak wycieczki turystyczno – krajoznawcze, wczasy zagraniczne, wyjazdy na imprezy kulturalno – rozrywkowe, spotkania integracyjne przy ognisku, spotkania z okazji Dnia Kobiet, Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Seniora 다운로드.

Skład zarządu:

Przewodniczący – Lidia Skupień

Wiceprzewodniczący – Aniela Oślizło

Sekretarz – Irena Stokowy

Skarbnik – Edyta Sitek

Członkowie – Helena Granieczny, Grażyna Rduch, Jan Jeleń

Aktualnie Koło Emerytów i Rencistów składa się ze 162 osób

 

25 października 2017 roku przeprowadzono wybory na kolejną kadencję w kole PZERiI w Skrzyszowie na kolejną kadencję lat 2018 – 2022 다운로드.

W wyniku wyborów jawnych został wybrany nowy zarząd koła, który ukonstytuował się w następującym składzie osobowym:

Lidia Skupień – przewodnicząca,

Grażyna Rduch – zastępca,

Aniela Oślizło – sekretarz,

Edyta Sitek – skarbnik,

Helena Granieczny, Helena Porwoł i Jan Jeleń – członkowie 다운로드.

Unia Europejski Leader Morawskie Wrota Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt „Informacja i promocja a kultura – panel dyskusyjny połączony z promocją nowej strony internetowej” – został wybrany przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota i jest realizowany w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."