Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skrzyszowie

RSS
Dzisiaj jest poniedziałek, 17 lutego 2020 godzina

Koło Emerytów i Rencistów w Skrzyszowie powstało w 1963 roku . Jego założycielem, a zarazem pierwszym przewodniczącym był Emil Bonarek. Podczas 15-letniej prezesury Antoniego Wajdymana nastąpił prawdziwy rozkwit kulturalny koła, który jest kontynuowany przez obecny zarząd. Jest to bardzo prężna organizacja, nastawiona również na inne formy działalności, jak wycieczki turystyczno – krajoznawcze, wczasy zagraniczne, wyjazdy na imprezy kulturalno – rozrywkowe, spotkania integracyjne przy ognisku, spotkania z okazji Dnia Kobiet, Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Seniora.

Skład zarządu:

Przewodniczący – Lidia Skupień

Wiceprzewodniczący – Aniela Oślizło

Sekretarz – Irena Stokowy

Skarbnik – Edyta Sitek

Członkowie – Helena Granieczny, Grażyna Rduch, Jan Jeleń

Aktualnie Koło Emerytów i Rencistów składa się ze 162 osób

 

25 października 2017 roku przeprowadzono wybory na kolejną kadencję w kole PZERiI w Skrzyszowie na kolejną kadencję lat 2018 – 2022.

W wyniku wyborów jawnych został wybrany nowy zarząd koła, który ukonstytuował się w następującym składzie osobowym:

Lidia Skupień – przewodnicząca,

Grażyna Rduch – zastępca,

Aniela Oślizło – sekretarz,

Edyta Sitek – skarbnik,

Helena Granieczny, Helena Porwoł i Jan Jeleń – członkowie.

Unia Europejski Leader Morawskie Wrota Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt „Informacja i promocja a kultura – panel dyskusyjny połączony z promocją nowej strony internetowej” – został wybrany przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota i jest realizowany w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."