Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów w Gołkowicach

RSS
Dzisiaj jest piątek, 24 stycznia 2020 godzina

Koło PZERiIn. W Gołkowicach powstało 1 lipca 1964 r.. Założycielem i pierwszym prezesem był Jan Brudny ur. 30 sierpnia 1894 r. W pierwszych latach w Zarządzie Koła pracowali: Teresa Jarzyna, Albertyna Tekieli i Józef Czyż III.

Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 18 w Gołkowicach pracuje zgodnie ze statutem PZERiIn. uchwalonym przez IX Krajowy Zjazd Delegatów
w dniach 2-4 grudnia 2004 r.

Koło w Gołkowicach pracuje zgodnie z rocznym planem działalności. Każdego roku organizuje się 3 spotkania: na początku roku z okazji Dnia Babci i Dziadka, w Polowie roku z okazji Dnia Matki i Ojca oraz jesienią z okazji Dnia Seniora.

Równie ważną formą jest działalność wypoczynkowa i rekreacyjna, umożliwiająca korzystanie z wczasów oraz organizację pielgrzymko-wycieczek do sanktuariów i atrakcyjnych miejscowości w kraju oraz za granicą.

 

Unia Europejski Leader Morawskie Wrota Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt „Informacja i promocja a kultura – panel dyskusyjny połączony z promocją nowej strony internetowej” – został wybrany przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota i jest realizowany w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."