Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skrbeńsku

RSS
Dzisiaj jest poniedziałek, 23 maja 2022 godzina

Stowarzyszenie emerytów i rencistów sięga początków grudnia 1984 roku. Jego założycielem i zarazem pierwszym przewodniczącym została pani Franciszka Palowska, która przez osiemnaście lat kierowała jego działalnością, oddając się bez reszty jego egzystencji, pod koniec swojej działalności gdy podupadła na zdrowiu dzielnie ją wspomagała pani Ludmiła Baranek 잡지 레이아웃 다운로드. Celem działalności Stowarzyszenia jest organizacja życia kulturalno-oświatowego emerytów, rencistów i inwalidów. Współpraca z działającymi stowarzyszeniami i organizacjami Koła Gospodyń Wiejskich KGW, Ludowym Klubem Sportowym LKS, Zespołem Folklorystycznym „MELODIA” Szkołą Podstawową i Przedszkolem a obecnie Zespołem Szkolno-Przedszkolnym oraz Ośrodkiem Kultury w Skrbeńsku 다운로드. Jego zasłużonym i wieloletnim przewodniczącym był Henryk Klyszcz, a po jego śmierci członkowie Koła postanowili dołączyć do KERi I w Gołkowicach 다운로드.

29 listopada 2017 roku odbyło się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Skbreńsku.

Na podstawie podjętej przez członków uchwały ta jednostka terenowa została rozwiązana 고스트 뷰.

Unia Europejski Leader Morawskie Wrota Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt „Informacja i promocja a kultura – panel dyskusyjny połączony z promocją nowej strony internetowej” – został wybrany przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota i jest realizowany w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."