Koło Gospodyń Wiejskich

RSS
Dzisiaj jest poniedziałek, 23 maja 2022 godzina

Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzyszowie powstało w 1957 roku pod przewodnictwem Gertrudy Brawańskiej. Początkowy okres działalności koła obfitował w organizację wycieczek turystyczno – krajoznawczych, kursów rolniczych, specjalistycznych (szycia, gotowania), pogadanek, pokazów, konkursów w hodowli i uprawie oraz zagród gospodarskich 다운로드. Nie brakowało również członkiń na różnych uroczystościach gminnych, powiatowych i parafialnych, a przede wszystkim we własnym środowisku (Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dożynki, itp.).  W ramach działalności koła powstał zespół śpiewaczy „Gosposie”, który  w 1987 roku zdobył II miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie w Olkuszu 다운로드.

Na dzień dzisiejszy Koło Gospodyń Wiejskich bardzo uroczyście obchodzi Dzień Kobiet, Dzień Babci, Dzień Matki oraz bierze udział w organizowanych dożynkach parafialnych i gminnych apache tomcat 6.0 다운로드.

Przewodniczące KGW w Skrzyszowie:

  • Elżbieta Grzonka (przewodnicząca Ligi Kobiet do 1957 roku)
  • Gertruda Brawańska
  • Franciszka Stukator
  • Maria Przybyła
  • Adela Brzemia
  • Irena Stokowy
  • Helena Grzegoszczyk ( do dziś)

Unia Europejski Leader Morawskie Wrota Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt „Informacja i promocja a kultura – panel dyskusyjny połączony z promocją nowej strony internetowej” – został wybrany przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota i jest realizowany w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."