Koło Gospodyń Wiejskich „Fajne babeczki”

RSS
Dzisiaj jest poniedziałek, 17 lutego 2020 godzina

Koło Gospodyń Wiejskich „Fajne babeczki”

Unia Europejski Leader Morawskie Wrota Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt „Informacja i promocja a kultura – panel dyskusyjny połączony z promocją nowej strony internetowej” – został wybrany przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota i jest realizowany w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."