Koło Gospodyń Wiejskich w Skrbeńsku

RSS
Dzisiaj jest poniedziałek, 23 maja 2022 godzina

Koło Gospodyń Wiejskich w Skrbeńsku powstało z inicjatywy kierownika Szkoły Podstawowej, magistra Józefa Brzozy. Zebranie założycielskie odbyło się 26 listopada 1970 roku 다운로드. W skład pierwszego zarządu weszły: Róża Chrobok-przewodnicząca, Anna Majzner- zastępca przewodniczącej, Irena Frymer -sekretarz, Aniela Chrobok-skarbnik, ponadto cztery członkinie i pięć sekcyjnych 쿵쿵따 다운로드.
Działalność Koła Gospodyń ma na celu ułatwienie i uatrakcyjnienie życia kobietom na wsi. Z początku jego działalności organizowano kursy kroju, szycia, haftu, gotowania oraz kursy garmażeryjno- ciastkarskie 표준프레임워크 파일 다운로드. Do tego celu kierownik szkoły udostępnił gospodyniom świetlicę szkolną i kuchnię. Organizowane były również liczne imprezy okolicznościowe, np.: Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Dzień Babci, Mikołajkowe spotkania 다운로드.
W późniejszym czasie rozpoczęto organizować liczne wycieczki turystyczne, zabawy karnawałowe, oraz wyjazdy do operetki Śląskiej w Gliwicach 썸머워즈 다운로드.
Członkinie KGW były i są niezwykle muzykalne i rozśpiewane, toteż śpiew towarzyszył im od początku. Już w pierwszych latach działalności utworzyły zespół „Helenki”, który uświetniał ich spotkania.Inicjatorką owych działań była Marta Jastrzębska i Anna Majzner, która samodzielnie szyła stroje dla zespołu 다운로드. Zespół rozwinął się i w roku 1975 zmienił nazwę na „Melodia” pod którą działa po dziś dzień. Do roku 1997 panie z Koła tułały się po świetlicach wiejskich, aż do momentu oddania do użytku Ośrodka Kultury w Skrbeńsku 다운로드. Do tego czasu próby zespołu odbywały się u Heleny i Edwarda Cichych, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni.
Przewodniczącymi koła były:
Róża Chrobok, Anna Majzner, Klyszcz Teresa, Moczała Irena, Róża Chrobok- Tomas 산울림 노래 다운로드.
Alina Szkatuła-  pełni funkcję przewodniczącej od 2003 roku do dziś. Jej zastępcą jest pani Barbara Prochasek,funkcję sekretarza pełni Helena Paś, a skarbnikiem jest Maria Majzner 다운로드.
W 2010 roku obchodziliśmy 40- lecie istnienia KGW. Członkinie koła nie zmieniły zakresu swojej działalności, ale idąc z duchem czasu kurs gotowania i szycia zamieniły na kurs komputerowy, by wyrazić chęć bycia trendy 아에이오우 노래 다운로드.

Unia Europejski Leader Morawskie Wrota Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt „Informacja i promocja a kultura – panel dyskusyjny połączony z promocją nowej strony internetowej” – został wybrany przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota i jest realizowany w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."