Koło Turystyki Rowerowej

RSS
Dzisiaj jest piątek, 24 stycznia 2020 godzina

Koło Turystyki Rowerowej działające przy G.C.K.S.i T.w naszej Gminie jest organizacją społeczną. Założycielami Koła są Stanisław Grym i Arkadiusz Stukator. W dniu 13.09.2008.r. zorganizowano pierwszą wycieczkę rowerowa na trasi Gołkowice-Chałupki- Bochumin-Detmorowice z zakończeniem w O.K, Skrbeńsku. Długość trasy wyniosła 42 km. wzięło w niej udział 11 mieszkańców.

K.T.R. obecnie liczy 76 członków uczestniczących w wycieczkach, rajdach i działaniach społecznych. Członkami Koła są mieszkańcy Gminy Godów i sąsiednich Gmin. Koło organizuje wycieczki, rajdy dla dzieci, młodzieży i dorosłych uczestniczy w rajdach na terenie powiatu i przygranicznych miejscowości na terenie Czech.

Celem Koła jest propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców naszej Gminy. Koło prowadzi również akcję charytatywna z których pozyskane środki finansowe przeznaczamy na dofinansowanie wycieczek dla najbiedniejszych dzieci Szkół Podstawowych. Koło organizuje zimowy kulig, pikniki rodzinne, biesiady barbórkowe i zabawy karnawałowe.

W ciągu 5-ciu lat koło zorganizowało wycieczki rowerowe na łączna długość 2685 km.

CHCESZ POZNAĆ PIĘKNO SWOJEGO KRAJU I REGIONU ORAZ SIŁĘ SWOJEGO CIAŁA
WSTĄP DO NASZEGO KOŁA TURYSTYKI ROWEROWEJ

Unia Europejski Leader Morawskie Wrota Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt „Informacja i promocja a kultura – panel dyskusyjny połączony z promocją nowej strony internetowej” – został wybrany przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota i jest realizowany w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."