Koło Turystyki Rowerowej

RSS
Dzisiaj jest poniedziałek, 23 maja 2022 godzina

Koło Turystyki Rowerowej działające przy G.C.K.S.i T.w naszej Gminie jest organizacją społeczną 우분투 서버 파일 다운로드. Założycielami Koła są Stanisław Grym i Arkadiusz Stukator. W dniu 13.09.2008.r. zorganizowano pierwszą wycieczkę rowerowa na trasi Gołkowice-Chałupki- Bochumin-Detmorowice z zakończeniem w O.K, Skrbeńsku. Długość trasy wyniosła 42 km 유튜브 8k 다운로드. wzięło w niej udział 11 mieszkańców.

K.T.R. obecnie liczy 76 członków uczestniczących w wycieczkach, rajdach i działaniach społecznych 다운로드. Członkami Koła są mieszkańcy Gminy Godów i sąsiednich Gmin. Koło organizuje wycieczki, rajdy dla dzieci, młodzieży i dorosłych uczestniczy w rajdach na terenie powiatu i przygranicznych miejscowości na terenie Czech 다운로드.

Celem Koła jest propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców naszej Gminy. Koło prowadzi również akcję charytatywna z których pozyskane środki finansowe przeznaczamy na dofinansowanie wycieczek dla najbiedniejszych dzieci Szkół Podstawowych 데이터 다운로드. Koło organizuje zimowy kulig, pikniki rodzinne, biesiady barbórkowe i zabawy karnawałowe.

W ciągu 5-ciu lat koło zorganizowało wycieczki rowerowe na łączna długość 2685 km 사운드카드 드라이버 다운로드.

CHCESZ POZNAĆ PIĘKNO SWOJEGO KRAJU I REGIONU ORAZ SIŁĘ SWOJEGO CIAŁA
WSTĄP DO NASZEGO KOŁA TURYSTYKI ROWEROWEJ

Unia Europejski Leader Morawskie Wrota Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt „Informacja i promocja a kultura – panel dyskusyjny połączony z promocją nowej strony internetowej” – został wybrany przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota i jest realizowany w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."