Morawskie Wrota

RSS
Dzisiaj jest poniedziałek, 23 maja 2022 godzina

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” powstało 2 czerwca 2008 roku. W jej skład wchodzą trzy gminy: Godów, Gorzyce i Krzyżanowice 다운로드. Podczas zebrania założycielskiego, które miało miejsce w Skrbeńsku (gmina Godów), został powołany na dwuletnią kadencję  pierwszy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna 인세니티 다운로드.

Głównym celem stowarzyszenia LGD „Morawskie Wrota” jest zaszczepienie partnerstwa, integrowania i wspierania aktywności lokalnych podmiotów oraz podtrzymywanie lokalnych tradycji i unikatowości 다운로드. W ramach realizowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju będzie można otrzymać dofinansowania w następujących działaniach:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • Odnowa i rozwój wsi
  • Małe projekty

Adres Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”
ul 다운로드. Raciborska 27
44-350 Gorzyce

www.morawskie-wrota.pl

Unia Europejski Leader Morawskie Wrota Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt „Informacja i promocja a kultura – panel dyskusyjny połączony z promocją nowej strony internetowej” – został wybrany przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota i jest realizowany w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."