O nas

RSS
Dzisiaj jest poniedziałek, 23 maja 2022 godzina

PEŁNA NAZWA: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie

DATA ZAŁOŻENIA: 1 kwietnia 2008 roku
LOKALIZACJA: Godów
SKRÓT: GCKSiT w Godowie

DYREKTOR: mgr Tatiana Stopyra

W SKŁAD JEDNOSTKI GCKSiT W GODOWIE WCHODZĄ NASTĘPUJĄCE PLACÓWKI:

Ośrodek Kultury w Godowie
KIEROWNIK: mgr Aleksandra Szwarc

Ośrodek Kultury w Gołkowicach
KIEROWNIK: mgr Karina Skrzyszowska

Ośrodek Kultury w Skrbeńsku
KIEROWNIK: mgr Katarzyna Dobisz

Ośrodek Kultury w Skrzyszowie
KIEROWNIK: mgr Paweł Sobik

Świetlica w Podbuczu
KIEROWNIK: Gabriela Krzyształa

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie powstało uchwałą Rady Gminy Godów z dnia 27 marca 2008 roku 다운로드. Połączono Ośrodki Kultury w Skrzyszowie, Gołkowicach, Godowie, Skrbeńsku oraz świetlicę w Podbuczu.

Dyrektorem centrum została Tatiana Stopyra 다운로드. GCKSiT zajmuje się koordynacją imprez kulturalnych na terenie gminy, współpracuje z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, prowadzi współpracę kulturalną z zagranicą oraz gminami partnerskimi 대중가요 악보 다운로드.

GCKSiT prowadzi także działalność wydawniczą. GCKSiT sprzyja rozwojowi turystyki i rekreacji. Prowadzi Punkt Informacji Turystycznej, w którym na mieszkańców czekają liczne publikacje związane z naszym regionem 토탈워 워해머 다운로드. W czerwcu 2011 r. gruntownie odnowiono, poddając termomodernizacji budynek ośrodka Kultury w Gołkowicach.

We wrześniu 2012 roku oddano do użytku wyremontowany ośrodek Kultury w Skrzyszowie 다운로드.

W 2010 roku Świetlicę Wiejską na Podbuczu przeniesiono do nowo nabytej przez gminę nieruchomości na ulicy Wiejskiej w Podbuczu. Budynek gruntownie odnowiono i w lipcu 2014 oddano do użytku świetlicę w nowych, wyremontowanych wnętrzach 다운로드.

Unia Europejski Leader Morawskie Wrota Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt „Informacja i promocja a kultura – panel dyskusyjny połączony z promocją nowej strony internetowej” – został wybrany przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota i jest realizowany w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."