Polecamy

RSS
Dzisiaj jest piątek, 24 stycznia 2020 godzina

Ciekawe strony:

  • turystyczne
  • gminy sąsiedzkie
  • Czechy + Karwina
  • Morawskie Wrota
  • biblioteka

Unia Europejski Leader Morawskie Wrota Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt „Informacja i promocja a kultura – panel dyskusyjny połączony z promocją nowej strony internetowej” – został wybrany przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota i jest realizowany w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."