Polecamy

RSS
Dzisiaj jest sobota, 25 czerwca 2022 godzina

다운로드

Ciekawe strony:

  • turystyczne
  • gminy sąsiedzkie
  • Czechy + Karwina
  • Morawskie Wrota
  • biblioteka
자바 스크립트 로컬 파일 다운로드 다운로드 아나콘다 3.5 다운로드 다운로드

Unia Europejski Leader Morawskie Wrota Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt „Informacja i promocja a kultura – panel dyskusyjny połączony z promocją nowej strony internetowej” – został wybrany przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota i jest realizowany w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."