W okolicy

RSS
Dzisiaj jest piątek, 14 grudnia 2018 godzina

Szlakami Morawskich Wrót

1. SZLAKIEM MIEJSC SAKRALNYCH

KOŚCIÓŁ P.W.  ŚW. ANNY W GOŁKOWICACH

Drewniany kościół wzniesiono w 1878 r. Historia budowli sakralnej
w Gołkowicach jest jednak dłuższa i wiąże się z kaplicą zamkową
pod wezwaniem św. Michała Archanioła, która była miejscem
nabożeństw dla rezydującego w Gołkowicach dworu książęcego.
Jest to świątynia orientowana, czyli z prezbiterium skierowanym
na wschód. Wnętrze świątyni rozświetlane jest światłem dziennym
wpadającym przez okna witrażowe. W kościele znajdziemy obraz
przedstawiający Św. Annę, nauczającą czytania swą córkę Maryję,
oraz rzeźby: św. Błażeja i Matki Boskiej z Dzieciątkiem (wpisująca
się w cykl tzw. Pięknych Madonn).
Kościół jest wpisany do rejestru zabytków i jest jednym z obiektów
Szlaku Architektury Drewnianej. Przed kościołem znajduje się
przeszklona kapliczka z drewnianą figurą św. Jana Nepomucena.

KościólKapliczka

 

KOŚCIÓŁ P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W ŁAZISKACH

Świątynię zbudowano w II połowie XV w. (potwierdziły to badania dendrochronologiczne) i należy do
grupy najcenniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej w Polsce.
Wewnątrz świątyni znajduje się późnobarokowy ołtarz główny z XVIII w., a w nim rzeźba Matki Boskiej
Dzieciątkiem z początku XVI w., pochodząca z dawnego tryptyku ołtarzowego wcześniejszego
kościoła. Całe wnętrze kościoła pokryte jest XVI-wieczną polichromią, odkrytą w trakcie prac
remontowych w 1998 roku. Wewnątrz kościoła znajduje się wyrwa w ścianie powstała w wyniku
uderzenia pocisku artyleryjskiego podczas wojny w 1945 r., który nie wybuchł. Dla upamiętnienia tego
wydarzenia wyrwę, zasłonięto szybą z symbolem Opatrzności Bożej.
W świątyni znajdziemy kamienną, średniowieczną kropielnicę, drewnianą chrzcielnicę z XVIII w.
oraz XVII-wieczną ambonę. W ogrodzenie świątyni wmurowano krzyż pokutny, wykuty z kamienia
polnego, a część źródeł datuje go na XIII wiek.

Kośiół łaziska

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W TURZY ŚL.

Świątynia jest najbardziej charakterystycznym obiektem
wyróżniającym się w panoramie okolicy. Została wybudowana
w latach 1947-1948 przez ks. Ewalda Kasperczyka. To dzięki
niemu parafianie zgodzili się wybrać na patronkę kościoła Matkę
Bożą Fatimską. W listopadzie 1948r. kościół został poświęcony.
Wkrótce miejsce zasłynęło łaskami. Tak rozpoczęły się
pielgrzymki a Turza Śląska zaczęła być nazywana Śląską Fatimą.
W 1982 r. miało miejsce poświęcenie tutejszej figurki Matki
Bożej przez Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki do Katowic.
W roku 2004 Matka Boża Fatimska z Turzy Śląskiej otrzymała
papieskie korony.

Sanktuarium Turza

W każdą noc z 29 na 30
dzień miesiąca o godz. 20:00
odprawia się Mszę świętą,
którą rozpoczyna się
całonocne nabożeństwo.
Nocne czuwanie cieszy
się w Turzy Śląskiej dużym
zainteresowaniem.

Poza tym w okolicy:

Barokowy kościół parafialny
Św. Apostołów Piotra i Pawła
w Tworkowie. W świątyni
znajduje się m.in. unikalna
w skali Europy eskpozycja
zdobionych trumien
i sarkofagów (ul. Główna 19,
47-451 Tworków).
Późnobarokowy kościół p.w.
św. Anny w Krzyżanowicach
z ozdobnym obramowaniem
herbu rodu Lichnowskich.
(ul. Główna 50, 47-450
Krzyżanowice)
Kaplica Św. Rodziny
w Olzie (ul. Wiejska,
44-350 Olza) z tabliczkami
upamiętniającymi
katastrofalne powodzie
w 1880 i 1997 roku.

O TRASIE ROWEROWEJ
Czas przejazdu: Gołkowice – Łaziska (ok. 7 km – ok. 25 minut)
Łaziska – Turza Śląska (ok. 11 km – ok. 40 minut)
Trasa prowadzi przez:
Gołkowice, Godów, Łaziska, Gorzyczki, Gorzyce, Turzę Śląską.
Numer szlaku:
rozpoczynamy 24C (czerwona) która równolegle z trasą R4
(zielona) od ul. Jana III Sobieskiego zaprowadzi nas pod kościół
w Łaziskach. W Gorzyczkach zmieniamy trasę na 316Y (żółta).

TRASA 1

SAMOCHODEM

Kościół p.w Św. Anny
ul. 1 Maja 43,
44-341 Gołkowice
Kościół p.w. Wszystkich
Świętych, ul. Powstańców
Śląskiech 2 44-340 Łaziska
Sanktuarium Matki Bożej
Fatimskiej, ul. Tysiąclecia 15,
44-351 Turza Śl.

QUESTING
W każdą noc z 29 na 30
dzień miesiąca o godz. 20:00
odprawia się Mszę świętą,
którą rozpoczyna się
całonocne nabożeństwo.
Nocne czuwanie cieszy
się w Turzy Śląskiej dużym
zainteresowaniem.
Zapraszamy na rozwiązanie
Questingów:
w Turzy Śląskiej
„Śląska Fatima wczoraj i dziś”
W Łaziskach
„Skarby Wszystkich
Świętych w Łaziskach”
Questingi dostępne
w punkcie informacji
turystycznej w Gołkowicach,
gdzie dodatkowo dostępny
jest audioprzewodnik
z wycieczką do kościoła
Św. Anny.
Punkt Informacji
Turystycznej w Gołkowicach,
ul. 1 Maja 101 – budynek
ośrodka kultury.
Na stronach internetowych:
www.plenerowe.morawskiewrota.
pl

2. SZLAKIEM DAWNYCH RODÓW

PAŁAC ROTSZYLDÓW W CHAŁUPKACH

Pierwsze informacje na temat pałacu pochodzą z roku. Obecny
budynek został przebudowany na przełomie XVIII i XIX wieku
w stylu barokowym. Przy pałacu zachowały się ślady fortyfikacji
bastionowych, oraz zarys fosy. Wokół pałacu rozpościera się piękny
park założony w XIX wieku, w którym rośnie około 26 gatunków
i odmian drzew i krzewów.
Od 1983 roku pałac służy mieszkańców i turystom jako hotel
i restauracja.
CIEKAWOSTKA Tutaj rozpoczyna się Questing „Odkryj meandry na
nowo„
UWAGA Pałac niedostępny dla zwiedzających. Możliwość
zwiedzania tylko z zewnątrz, od strony parku.

0003Chałupki

 

RUINY ZAMKU W TWORKOWIE

Dzisiejsze ruiny to dawna
siedziba Reiswitzów,
Tworkowskich, czy
Wodnikowskich, wzniesiona
prawdopodobnie w drugiej

połowie XVI wieku na
fundamentach zamku
średniowiecznego.
W 1872 roku obiekt został
gruntownie przebudowany
przez architekta
Heidenreicha w stylu
neorenesansowym.
Zamek uległ zniszczeniu
w czasie II wojny światowej
i nigdy nie został już
odbudowany. Do dzisiaj
pozostały po nim jedynie
ruiny, świadczące o jego
dawnej świetności.
UWAGA
Wstęp na ruiny płatny.Tworków

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY W GORZYCACH

Zespół pałacowo-parkowy założony przez hrabiów Wilhelma
(ojca) i Aleksandra (syna) von Arco, którzy w katach 1839-1893
byli właścicielami dóbr gorzyckich.
W skład zespołu pałacowo-parkowego wchodzą: pałac hrabiego
Arco (tzw. pałac górny), pałac myśliwski (tzw. pałac dolny)
oraz rozległy park krajobrazowy w stylu angielskim
(68 ha powierzchni) z bogatym drzewostanem i stawami.
Dodatk owe inf orma cje Punkt Informacji Turystycznej
na basenie NAUTICA – ul. Bogumińska 31, Gorzyce.
Tam również rozpoczyna się Questing „Śladami Hrabiego Arco„
UWAGA Pałac niedostępny dla zwiedzających. Park czynny do
godziny 20:00.

NEOGOTYCKI PAŁAC KSIĄŻĄT LICHNOWSKICH W KRZYŻANOWICACH

Pałac, zbudowany został w 1700 roku przez hrabiego Jana Bernarda
Praschma. Od 22 listopada 1775 r. gospodarzami pałacu została
rodzina Lichnowskich. Dzięki nowym właścicielom, w pałacu gościli
wybitni goście, m.in. w latach 1794-1796 Ludwig van Beethoven,
a w latach 1843-1848 Franciszek Liszt.
Dzisiaj znajduje się tutaj klasztor sióstr Franciszkanek i dom opieki.
CIEKAWOSTKA Od 1995 roku corocznie w maju, w kaplicy
klasztornej, odbywają się koncerty poświęcone pamięci obu
kompozytorów, podczas których wykonywane są ich utwory.
UWAGA Pałac niedostępny dla zwiedzających. Park bezpłatny.

SAMOCHODEM

Początek – Ośrodek Kultury
w Gołkowicach
(Punkt informacji turystycznej,
ul. 1 Maja 101, 44-341
Gołkowice)
Zespół pałacowo-parkowy
w Gorzycach – zjazd z ulicy
Bogumińskiej w prawo (na
wysokości Urzędu Stanu
Cywilnego), w ulicę Zamkową.
Pałac Rotszyldów
(Hotel-Restauracja „Zamek„
w Chałupkach)
Droga 78 na Chałupki
w kierunku przejścia
granicznego. Parking przed
Hotelem-Restauracją
„Zamek„ w Chałupkach,
ul. Bogumińska 30.
Pałac Książąt Lichnowskich
w Krzyżanowicach
Krzyżanowice, parking
– zjazd z ul. Wyzwolenia
w lewo w drogę nr 363
Ruiny zamku w Tworkowie
Drogą nr 45 na Racibórz.
Tworków, ul. Parkowa.

0004

3. Z NURTEM RZEKI

GRANICZNE MEANDRY ODRY

W gminie Krzyżanowice leży unikatowy na skalę europejską obszar
doliny Odry, stanowiącej na krótkim odcinku granice polsko-czeską.
Bieg rzeki ma tu charakter naturalny, a nieuregulowane wody
fantazyjnie meandrują pomiędzy terenami gminy Krzyżanowice
a czeskim Bohuminem. Najciekawszy odcinek rzeki ma 7 km
i ciągnie się od mostów granicznych, łączących Chałupki i Bohumin,
do ujścia Olzy.
Kręta rzeka przepływa przez fragmenty lasów nadrzecznych oraz
łąki posiadające wysoką wartość przyrodniczą. Odnotowano
tu ponad 120 gatunków roślin. Niezwykłe są także zwierzęta:
rzadkie motyle, zagrożone
wyginięciem chrząszcze,
różanka i piskorz oraz rzadki
gatunek żaby: kumak górski.
W meandrach żyje też bóbr
europejski, wydra rzeczna
a zimorodek w urwistych
brzegach rzeki buduje swoje
gniazda.
Na Odrze granicznej wciąż
żywe są procesy rzeczne takie
jak podmywanie brzegów,
tworzenie się ławic, wysp
żwirowych i starorzeczy,
a nawet przerywanie zakrętów
rzeki.

Odra 1

Z uwagi na nadrzeczne
siedliska przyrodnicze oraz
wyjątkowość żyjących tu
zwierząt i roślin, na początku
września 2005 roku obszar
meandrów Odry został
zgłoszony do ochrony
w ramach europejskiej sieci
Natura 2000 (obszarów
o najwyższych wartościach
przyrodniczych w Europie).
Od 2006 r. na tym terenie
funkcjonuje ścieżka
dydaktyczna.

CIEKAWOSTKA

Meandry można zwiedzać
(pieszo lub rowerowo)
zgodnie z trasą rowerową,
wskazówkami zawartymi
w Queście „Odkryj Meandry
na nowo„ lub „Ścieżką
przyrodniczą – Graniczne
Meandry Odry„

odra 2

SAMOCHODEM
Początek :
Ośrodek Kultury
w Gołkowicach
(Punkt informacji
turystycznej),
ul. 1 Maja 101,
44-341 Gołkowice.
Trasa :
Gołkowice, Godów, Łaziska,
Gorzyczki, Gorzyce –
w lewo w drogę 78 w stronę
przejścia granicznego
w Chałupkach.
Par king sam ochodowy:
Parking przed Hotelem-
Restauracją „Zamek”
w Chałupkach
ul. Bogumińska 30
47-460 Chałupki.
Dłu gość tras y:
Ok. 20 km.
CZAS PRZEJAZDU:
Ok. 25 minut.

0006

4. SZLAKIEM SŁOWIAŃSKICH PRZODKÓW

KARVINA

W drodze do, albo z archeoparku warto zatrzymać się
w pobliskiej Karvinie.
Liczne znaczące zabytki Karwiny zgromadzone są w miejskiej
strefie zabytkowej. Warto zwrócić uwagę na rynek, ratusz
z renesansową wieżą, czy zamek Fryštát (dostępny dla
zwiedzających).
Tuż obok rozległy i okazały park kusi nie tylko możliwością
odpoczynku ale także dużym placem zabaw dla dzieci,
ścieżkami rowerowymi czy możliwością wypożyczenia łódek.
Spacerując parkiem dojdziemy do obszaru uzdrowiska Darkov
z solanką jodowo-bromową.

KARVINAKARVINA 2

SAMOCHODEM

Do parku archeologicznego
można także dojechać
samochodem jadąc trasą:
• Gołkowice
• Karvina
• droga na czeski Cieszyn
Za miejscowością Louky
kierujemy się za znakami na
Archeopark Chotebuz.
Dojazd trwa ok. 20 min.

PARK ARCHEOLOGICZNY CHOTĚBUZ

Park archeologiczny Chotěbuz to zrekonstruowany gród słowiański, który istniał między VIII-XI wiekiem.
Znajduje się on na drodze prowadzącej z Karviny do czeskiego Cieszyna.
Według badań archeologicznych miejsce to było osiedlone już w późnej epoce brązu i w okresie kultury
hasztalskiej. W V wieku przed naszą erą ówczesna osada została splądrowana i przestała istnieć. Mniej
więcej w połowie VIII wieku przyszli Słowianie, którzy opuścili to miejsce prawdopodobnie przed
końcem XI wieku.
Odbywają się tu różne imprezy: turnieje Słowian, pokazy dawnych strojów, uzbrojenia, walk itp.
W 2014 r. archeopark jestw przebudowie.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.muzeumct.cz
lub pod nr telefonu: 00 42 055 876 12 11.

chotebuz2chotebuz1

ATRAKCJE
ARCHEOPARK
Zwiedzanie Archeoparku
Chotebuz z przewodnikiem
trwa ok. 1 godziny.
Wejście na teren parku o każdej
pełnej godzinie.
Na terenie parku zobaczymy
starosłowiańskie przedmioty,
ubrania i chaty w których żyli
mieszkańcy grodziska.
Odważni mogą sprawdzić swoje
umiejętności strzelania z łuku.
UWAGA Archeopark w 2014
roku przechodzi remont – brak
możliwości zwiedzania.
OKOLICA
Bezpośrednio w pobliżu
Archeoparku Chotebuz
znajduje się restauracja
„Rybí dům”, gdzie można
wypocząć, zaspokoić apetyt
i własnoręcznie złowić rybę.

O TRASIE
Długość trasy ok. 21 km
ok. 5 godz.
Orientacyjny czas wycieczki
(dojazd, zwiedzanie, powrót)
Trasa prowadzi m.in. przez:
Zawadę, Karvinę, Louky.
Numer szlaku:
rozpoczynamy 6258
później zmieniamy na 6257

TRASA

5. ODPOCZYNEK NA SZLAKU

GMINY

6. POZA SZLAKAMI MORAWSKICH WRÓT

RYBNIK

Miasto, które w średniowieczu pełniło funkcję osady rybackiej
dzisiaj ma wspaniałe perspektywy rozwoju kulturalnego,
edukacyjnego i gospodarczego.
Zwiedzanie rozpoczynamy od zabytkowego, otoczonego
kamienicami rynku, na którym w budynku ratusza znajduje się
Muzeum Miejskie.
Turyści lubiący aktywny wypoczynek znajdą coś dla siebie
nad Zalewem Rybnickim. Można tu powędkować i skorzystać
z wypożyczalni sprzętu pływającego (z możliwością uprawiania
windsurfingu). Najmłodszych zaprasza Rybnik-Kamień
z rodzinnym parkiem atrakcji: parkiem dinozaurów i bajkową
krainą.
Punkt Informacji Turystycznej
pl. Wolności 7, tel. 32 4392200,
e-mail: rybnik@slaskie.travel

JASTRZĘBIE ZDRÓJ

Dawne uzdrowisko zmienione w miasto przemysłowe. Kusi nas
uroczym parkiem zdrojowym im. Mikołaja Witczaka z zegarem
kwiatowym, ścieżkami rowerowymi i pieszymi, obiektami
sakralnymi jak drewniany kościół św. Barbary i św. Józefa (z 1647 r.),
czy zabytkowym pałacem w Boryni (z II połowy XVIII w.).
Wiele wydarzeń dzieje się na takich obiektach jak Stadion Miejski,
Jar Południowy, Kąpielisko „Zdrój”, lodowisko „Jastor”, czy skatepark.
Punkt Informacji Turystycznej
ul. Harcerska 14b, tel. 32 471 94 88, e-mail: pttkj@jasnet.pl

RACIBÓRZ
Pierwsze wzmianki o mieście można znaleźć już w kronice Galla
Anonima. Gród raciborski istniał już w IX w. i leżał na skrzyżowaniu
szlaków z Czech i Moraw do Krakowa, na Ruś i na Śląsk.
Spacer po Raciborzu pozwoli poznać wiele ciekawych historii.
Niedaleko rynku znajdziemy XIV w. kościół Wniebowzięcia NMP
oraz gotycki kościół św. Jakuba. W dzielnicy Ostróg znajdziemy
Zamek Piastowski (ul. Zamkowa 2) zbudowany na miejscu grodu
golężyckiego. Koniecznie trzeba zobaczyć wybudowaną w XIII w.
kaplicę zamkową zwaną perłą górnośląskiego gotyku. Każdego
kto szuka odrobiny spokoju zaprasza Arboretum Bramy Morawskiej
(ul. Markowicka 17, Racibórz Ostropa). Znajdują się tutaj rzadkie
gatunki zwierząt, roślin i grzybów, ścieżki zdrowia, ścieżki
dydaktyczne i „Zaczarowany ogród”.
Punkt Informacji Turystycznej
ul. Długa 2, tel. 32 4157239, e-mail: raciborz@slaskie.travel
oraz budynek Zamku Piastowskiego, ul. Zamkowa 2,
tel. 32 700 60 50, e-mail: zamekraciborz@slaskie.travel

WODZISŁAW ŚLĄSKI

Jedno z najstarszych miast Polski przyciąga do siebie turystów
zabytkami i ofertą kulturalną. Zwiedzanie miasta warto
rozpocząć od spaceru po rynku, wokół którego usytuowane są
kamienice z XVII i XIX w. W pobliżu znajduje się Muzeum Miejskie
i park zamkowy. Kto woli się poopalać, powędkować, zagrać
w siatkówkę albo skorzystać z kajaków-zaprasza wodzisławski
Balaton (ul. Łużycka).
Punkt Informacji Turystycznej
(Muzeum Miejskie), ul. Kubsza 2, tel.32 724 82 32,

e-mail: wodzislaw@slaskie.travel

KOŁO TURYSTYKI ROWEROWEJ

Koło Turystyki Rowerowej działa od listopada 2008 roku przy
Ośrodku Kultury w Gołkowicach. Jego głównym inicjatorem
i założycielem jest Stanisław Grym, obecny prezes.
KTR działa na terenie Gminy Godów. Skupia amatorów
turystyki rowerowej oraz sympatyków sportu w różnym wieku.
Organizuje bliższe i dalsze wycieczki połączone ze zwiedzaniem
najciekawszych miejsc w okolicy. Koło organizuje także rodzinne
rajdy rowerowe i festyny.

LOGA

Wniosek projektowy „Aktywne LGD – czyli mój rower, moja pasja – organizacja
rajdów i wycieczek rowerowych po terenie Morawskich Wrót” jest realizowany
w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013.

Unia Europejski Leader Morawskie Wrota Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt „Informacja i promocja a kultura – panel dyskusyjny połączony z promocją nowej strony internetowej” – został wybrany przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota i jest realizowany w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."