Pracownia ceramiczna

RSS
Dzisiaj jest poniedziałek, 23 maja 2022 godzina

  

 

Warsztaty ceramiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych - 다운로드. Uczestnicy warsztatów poznają różne techniki wykonywania i ozdabiania ceramiki użytkowej i artystycznej; wychowankowie mają możliwość eksperymentowania z różnorodnością faktur, poprzez odciskanie przedmiotów i materiałów o ciekawej strukturze 다운로드. Na formach gipsowych tworzą odlewy z masy lejnej, uczą się także szkliwić, oraz ozdabiać gotowe wyroby reliefem. Uczestnicy zajęć mają możliwość wykorzystania fantazji oraz oryginalnych pomysłów własnych 라스트캐슬 다운로드. Zajęcia prowadzone są w 10-osobowych grupach. Prace wszystkich uczestników są wypalane a następnie oddawane lub pozostawiane do ekspozycji. Warsztaty wzbogacane są fachową literaturą, organizowaniem wystaw, kiermaszy, a także współpracą z innymi podmiotami na płaszczyźnie artystycznej 자캐오 나무 다운로드.

Warsztaty odbywają się w poniedziałki, środy godz. 16.30 i 18.00,
koszt: 130,00 zł za semestr dzieci/młodzież
170,00 zł za semestr dorośli/

 

Zajęcia prowadzi Monika Kanik, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o specjalizacji praca socjalna i opiekuńczo-wychowawcza 아쿠아맨 자막 다운로드. Ukończyła liczne kursy z ceramiki artystycznej I i II st., ceramiki w edukacji artystycznej i terapii III st. I zawodowy kurs fusingu.

 

Unia Europejski Leader Morawskie Wrota Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt „Informacja i promocja a kultura – panel dyskusyjny połączony z promocją nowej strony internetowej” – został wybrany przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota i jest realizowany w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."