Warsztaty plastyczne dla dzieci

RSS
Dzisiaj jest poniedziałek, 23 maja 2022 godzina

Warsztaty plastyczne  przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dzieci podczas zajęć wspaniale się bawią, rozwijają w sobie  naturalne uzdolnienia i predyspozycje 다운로드. Kształtują wyobraźnię poprzez spontaniczne , intuicyjne działania  artystyczne.Udział w zajęciach rozbudza zainteresowania sztuką, plastyką, twórczością ludową, uczy samodzielności,  współpracy z innymi dziećmi, pracy w grupie 다운로드. Działalność plastyczna dzieci stwarza szerokie pole do realizacji jego możliwości i pobudza do obrazowego wyrażania swoich uczuć. Daje mu przy tym radość i zadowolenie, wzmacnia poczucie własnej wartości 안드로이드 https 파일 다운로드. Dzieci podczas pracy twórczej rozwijają swoje umiejętności manualne, doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową. Stosowanie w zabawie z dziećmi różnych technik plastycznych stymuluje ich dyspozycje twórcze, rozwija fantazję i pomysłowość,zdolności skojarzeniowe oraz oryginalność 다운로드. Wykorzystanie różnych metod i technik plastycznych powoduje, że zajęcia są ciekawe i atrakcyjne.

Prace dzieci wystawiane są na przestrzeniach wystawienniczych Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie, na wystawach okazjonalnych w Ośrodku Kultury w Gołkowicach 다운로드.
Dzieci uczęszczające na zajęcia plastyczne  biorą udział w licznych konkursach plastycznych, na których osiągają spore sukcesy.

Zapraszamy wszystkie dzieci na twórcze i kreatywne spędzanie z nami  czasu 백트랙.

Warsztaty plastyczne prowadzone są przez Monikę Mendrela.
Zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach 17:00 – 18:30. Koszt zajęć to 50 zł/semestr 다운로드.

Unia Europejski Leader Morawskie Wrota Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt „Informacja i promocja a kultura – panel dyskusyjny połączony z promocją nowej strony internetowej” – został wybrany przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota i jest realizowany w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."