Warsztaty Plastyczne w Skrbeńsku

RSS
Dzisiaj jest poniedziałek, 23 maja 2022 godzina

Warsztaty plastyczne przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dzieci podczas zajęć wspaniale się bawią, rozwijają w sobie  naturalne uzdolnienia i predyspozycje 다운로드. Kształtują wyobraźnię poprzez spontaniczne, intuicyjne działania  artystyczne. Udział w zajęciach rozbudza zainteresowania sztuką, plastyką, twórczością ludową, uczy samodzielności, współpracy z innymi dziećmi, pracy w grupie 다운로드. Działalność plastyczna dzieci stwarza szerokie pole do realizacji jego możliwości i pobudza do obrazowego wyrażania swoich uczuć. Daje mu przy tym radość i zadowolenie, wzmacnia poczucie własnej wartości 애니콜 pc manager plus 다운로드. Dzieci podczas pracy twórczej rozwijają swoje umiejętności manualne, doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową. Stosowanie w zabawie z dziećmi różnych technik plastycznych stymuluje ich dyspozycje twórcze, rozwija fantazję i pomysłowość,zdolności skojarzeniowe oraz oryginalność tudou 비디오. Wykorzystanie różnych metod i technik plastycznych powoduje, że zajęcia są ciekawe i atrakcyjne.
Dzieci uczęszczające na zajęcia plastyczne  biorą udział w licznych konkursach plastycznych , na których osiągają spore sukcesy gzdoom.

Zapraszamy wszystkie dzieci na twórcze i kreatywne spędzanie z nami  czasu w każdy wtorek w godz. 16.00-17.30.

Prowadząca: Monika Mendrela

Unia Europejski Leader Morawskie Wrota Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt „Informacja i promocja a kultura – panel dyskusyjny połączony z promocją nowej strony internetowej” – został wybrany przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota i jest realizowany w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."