„Ballada”

RSS
Dzisiaj jest poniedziałek, 23 maja 2022 godzina

W roku 1979 przy Kole Gospodyń Wiejskich w Godowie z inicjatywy członkini zarządu – Leokadii Woryny, Klary Surma, Marii Przybyła oraz Genowefy Widenka powołano Zespół Śpiewaczy „Ballada” 여름여름해 mp3 다운로드. Kierownikiem zespołu została Leokadia Woryna, zaś scenografem i choreografem była Gertruda Burzywoda. Na początku istnienia Zespół liczył 14 członkiń 2ne1 아파. Solistą pieśni ludowych była Maria Przybyła. Repertuar zespołu obejmował pieśni kościelne, regionalno – ludowe i na każdą okazję.

Członkowie Ballady często biorą udział w przeglądach i konkursach folklorystycznych zarówno na szczeblu gminnym jak i wojewódzkich zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia 다운로드.

Zespół skupia w swym kręgu ludzi, którym przyświeca wspólny cel – troska o pielęgnowanie i kultywowanie śląskiej kultury, aby bezcenna tradycja nie zaginęła, ale przetrwała i świadczyła o tożsamości oraz wyjątkowości regionu 다운로드.

ballada

Unia Europejski Leader Morawskie Wrota Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt „Informacja i promocja a kultura – panel dyskusyjny połączony z promocją nowej strony internetowej” – został wybrany przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota i jest realizowany w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."