„Familijo”

RSS
Dzisiaj jest sobota, 25 czerwca 2022 godzina

Zespół folklorystyczny Familijo – powstał w 1993 roku. Działalność zespołu Familijo jest bardzo różnorodna. Oprócz propagowania pieśni folkloru ziemi śląskiej, Zespół tworzy widowiska, które pokazują obyczaje i obrzędy, jakie miały i mają miejsca w naszym regionie 다운로드. Zespół Familijo występuje w Radio i Telewizji. Bywa za granicą. Nawiązuje kontakty z ludźmi znanymi i szanowanymi. Zbiera nagrody i uznania w wielu miejscach na Śląsku 다운로드. Ma bardzo bliskie kontakty z „Czelodką Ślązaków”, z którą wielokrotnie występuje. Od powstania zespołu do końca 2016 roku kierownikiem Zespołu była Urszula Santarius 다운로드. Od stycznia 2017 roku kierownikiem Zespołu Familijo jest Bernard Oślizło.

Familijo - Skrzyszów-9195 (1)

Unia Europejski Leader Morawskie Wrota Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt „Informacja i promocja a kultura – panel dyskusyjny połączony z promocją nowej strony internetowej” – został wybrany przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota i jest realizowany w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."