„Melodia”

RSS
Dzisiaj jest poniedziałek, 23 maja 2022 godzina

다운로드

Zespół Melodia działa już od 40 lat. Jego dyrygentem jest pan Jan Kozieł, a zespół liczy sobie 22 członków. W swoim repertuarze posiada pieśni folklorystyczne, sakralne oraz biesiadne 다운로드. Bierze czynny udział w wielu przeglądach: m.in. w Wojewódzkich Przeglądach w Brennej, w przeglądzie folklorystycznym „Wici” w Chorzowie, oraz w wielu imprezach śpiewaczych w naszym regionie 리눅스 콘솔. Ma już na swoim koncie liczne nagrody i wyróżnienia.

melodia

Unia Europejski Leader Morawskie Wrota Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt „Informacja i promocja a kultura – panel dyskusyjny połączony z promocją nowej strony internetowej” – został wybrany przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota i jest realizowany w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."