„Spokobabki”

RSS
Dzisiaj jest poniedziałek, 23 maja 2022 godzina

 

 

 

 

 

 

Zespół wokalny SPOKOBABKI, powstał w październiku 2013r, przy  Ośrodku Kultury w Skrzyszowie 엘롯데 앱 다운로드. Tworzy go osiem pań, które na co dzień zajmują się zgoła czym innym a cotygodniowe spotkania z piosenką, dostarczają im wiele radości ze wspólnego śpiewania i bycia ze sobą 페이스북 메신저 사진 다운로드. Zespół ma w swoim repertuarze piosenki o różnej tematyce i w różnych stylach, jednak zawsze pogodne i niosące radość. SPOKOBABKI mają  już za sobą wiele występów przed publicznością lokalną, podczas uroczystości dożynkowych i innych, organizowanych przez Gminę Godów i nie tylko 뽀로로 슈퍼썰매 대모험.

 

 

 

 

W maju 2014 roku zespól występował podczas trwania Wystawy Rzeźby i Malarstwa Twórców Lokalnej Grupy Działania MORAWSKIE WROTA w Tworkowie a w sierpniu tego samego roku, brał udział w programie TV SILESIA, poświęconym Gminie Godów.  SPOKOBABKI występowały także  w Czeskim Bohuminie – Skřečoňu, na zaproszenie działającego tam Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego 여자친구 열대야 다운로드.

Zespół dwukrotnie brał udział w Festiwalu Kolędowym ADESTE FIDELES w Godowie, gdzie zdobył III-miejsce w roku 2014 i I-miejsce w roku 2015, w kategorii „zespoły wokalne starsze” 다운로드. Uświetnił swoim występem  XV Galę Złotych Serc w Gorzycach.

W 2017 r. w eliminacjach do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie SPOKOBABKI zostały wyróżnione i zaśpiewały na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Rybniku 다운로드.

Zespół cały czas pracuje nad poszerzeniem swojego repertuaru.

 

 

Unia Europejski Leader Morawskie Wrota Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt „Informacja i promocja a kultura – panel dyskusyjny połączony z promocją nowej strony internetowej” – został wybrany przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota i jest realizowany w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."